Brakar-skilt
kapittel 6

Profil og markedsaktiviteter

Etter to år med fokus Covid-info var vi i 2022 tilbake nesten som normalt i forhold til markedsaktiviter. De faste arrangementene vi er en del av var tilbake, og sesongkampanjer ble kjørt som normalt. I tillegg fikk vi oppdatert profilen vår med ny logo, font og fargepalett.

Ny profil

I 2022 hadde vi en gjennomgang av profilen vår, og fikk oppdatert logoen, fonten og fargepaletten vår.

Vi har beholdt bjørnen i den oppdaterte logoen vår, men har nå plassert den i en sirkel for økt syn­lighet.

Kom­mu­nikasjon gjen­nom tekst spiller en sen­tral rolle i Brakars merke­vare. Typografien i Brakars visuelle iden­titet er den mod­erne sans serif-fonten Gin­to Nor­mal. Dette er en klas­sisk og lett les­bar sans serif-font som fun­ger­er ypperlig til både dig­i­tale og tryk­te flater.

Den nye fargeralet­ten gir iden­titeten til Brakar et stort spenn – fra opti­mistisk og engas­jerende til bærekraftig og ansvarlig. Vår veletablerte, gule hov­ed­farge er den mest fremtre­dende i vår visuelle iden­titet, og gjen­nom fort­satt utstrakt og kon­sekvent bruk for­blir vi lette å kjenne igjen. Alle busser på nye anbud vil fra nå være gule, og de grønne vil fases ut. Kongsberg-kontrakten blir den første som får helt ny profil på bussene ved oppstart sommeren 2023.

Se hele den nye designmanualen her.

Ny-og-gammel-logo

Ny og gammel logo

Riving av bybrua i Drammen

Den største informasjonskampanjen vi hadde i 2022 var formidling av ruteendringer i forbindelse med riving av bybrua i Drammen. Normalt sett har det vært stor trafikk av busser over bybrua, som har knyttet Bragernes og Strømsø sammen. Når brua forsvant, ble vi nødt til å terminere rutene på hver sin side av elva. Det ble dermed endringer på alle byrutene, og det var viktig å få kommunisert dette tydelig ut til publikum.

Det ble informert i en stor kampanje på nett (med egen nettside), på sosiale medier, oppslag på holdeplasser og i buss, kinoreklame og brosjyrer både i bussen og til innbyggere i Drammen og Lier i posten. I tillegg hadde vi ansatte ute på holdeplasser for å informere uken som omleggingen fant sted.

Bybrua2
Bybrua

This is how we roll

I 2021 erklærte Viken fylkeskommune seg for antirasistisk sone, og daværende fylkesråd Tonje Brenna utfordret Brakar på hvordan vi kunne bidra til det. Brakar har alltid vært opptatt av å følge opp saker hvor rasisme er en faktor, men ønsket å utvide kampanjen, med hovedfokus på at det er lov å være annerledes og at fordommer og hets basert på rase, kjønn, kultur, kropp, religion eller annet ikke tolereres.

Kampanjen fikk navnet «This is how we roll», og tar utgangspunkt i ekte personer og ekte historier. Med seg på laget fikk Brakar Hannah, Aleksander, Michael, Isabella, Amira og Marianne. Helt vanlige mennesker som alle har opplevd ulike former for hets og trakassering på bussen.

Kampanjen ble lansert i uke 4, og ble kjørt på print, digitalt, på bussen og på kino.

This-is-how-we-roll
Skjermbilde-2023-05-08-kl.-22.25.09

Arrangement

I 2022 ble det igjen gjennomført store publikumsarrangement, og Brakar deltok på følgende:

  • VM i skyflyvning i Vikersund: Brakar kjørte ekstra busser til hoppbakken, deriblant egen direkterute fra Kongsberg.
  • Skisprint i Drammen: Brakar er med som samarbeidspartner, og stilte med eget tegnetelt under Barnas skirenn.
  • Kongsbergjazz: Brakar kjørte ekstra avganger til byen, og utvidet HentMeg-tilbud.
  • Elvefestivalen i Drammen: Brakar kjørte gratis sykkeltaxi i sentrum, og ekstra nattbusser.
Arrangement

Noe av kampanjemateriellet for VM i skyflyvning, skisprinten og Elvefestivalen.

Jazz

Kampanjemateriell til Kongsbergjazzen.

Rute- og prisendringer gjennom året

Som ellers, kjørte vi også i 2022 våre faste kampanjer gjennom året relatert til rute- og prisendringer.

Til jul kjørte vi denne gangen en gjenbrukskalender i adventstiden. Her loddet vi ut premier fra hittegods, som aldri var blitt avhentet. Dette var en populær adventskalender som fikk mye positiv respons.

Prisendring

I februar 2022 lanserte vi ungdomsbilletten som helårsbillett.

Sommer-høst-påske

Kampanjemateriell for påske, sommer og høst.

Skjermbilde-2023-05-04-kl.-12.18.34

Nattbuss

I mai 2022 startet vi opp nattbussen for fullt igjen, og nå med egen nattbuss til Fjell.

Nattbuss

Produktkampanje

Etter en pandemi med nedgang i reisetall, så vi behov for å synliggjøre alle billettproduktene våre med et overordnet mål om å få flere tilbake på bussen. Denne kampanjen startet på slutten av året, og fortsatte inn i 2023. Kampanjen har vært kjørt på nett, i sosiale medier, i trykte medier, på buss (plakater og folie) og kino.

Produktkampanje
Produktkampanje2