Penger
kapittel 7

Inntekt og billettsalg

I 2022 har Brakar solgt billetter for 152,8 millioner kroner mot 170,3 millioner kroner i normalår 2019. Kompensasjon for bybillett og redusert periodebillett (bompengeoppgjøret høsten 2019) utgjør 21 millioner kroner i 2022.

På linje 200 Hønefoss – Oslo er billettinntekt i 2022 29,8 millioner kroner mot 34,4 millioner i 2019.

Skjermbilde-2023-04-17-kl.-15.34.58

Inntekt fordelt på billettkategorier

Sammenligningen mellom 2022 og 2019 må ta høyde for at i de første månedene var det færre reiser og høyere bruk av hjemmekontor. Enkeltbillett utgjør 57,6 prosent av inntekt i 2022, og 57,5 prosent av inntekt i 2019. I forhold til 2019 faller inntekt for alle billettprodukter med unntak av barn enkeltbillett og 30 dager studentbillett. Dette gjelder både for lokaltakst og linje 200-produkter. Dette tror vi skyldes at noen passasjerer bevisst kjøper billigere billett enn de har rett til.

Billettprodukt

Billettprodukt 2022 2019 Endring %
Enkeltbillett voksen 44,4 46,8 -5,0
Enkeltbillett barn 12,5 9,5 32,4
Enkeltbillett honnør 14,3 20,0 -27,8
Ungdom 21,0 23,6 -11,0
24-timersbillett 0,3 0,5 -38,7
7-dager voksen 2,6 8,2 -68,1
30-dager voksen 21,4 23,3 -8,3
30-dager student 3,2 2,9 11,0
Linje 200 Hønefoss - Oslo
Enkeltbillett voksen 17,2 17,5 -2,0
Enkeltbillett barn 1,8 1,2 32,4
Enkeltbillett honnør 2,5 2,6 -5,2
7-dager voksen 1,4 3,1 -54,0
30-dager voksen 5,0 7,0 -28,4
30-dager student 1,4 1,0 42,2

Tabellen viser billettinntekt per billettprodukt i 2019 og 2022. Tall i hele millioner kroner.

På linje 200 Hønefoss – Oslo har andelen enkeltbillett økt fra 63 til 70 prosent. Det er sannsynligvis hjemmekontor som er årsak til nedgang i inntekt fra periodebillett, og kundene her oppgir at de både kjører og reiser kollektivt til jobb.

Det er også fra kunder på denne linjen vi får henvendelser med ønske om en mer fleksibel billett som vil gjøre det enklere for de som jobber hjemme av og til.

Skjermbilde-2023-04-17-kl.-15.36.42

Inntekt fordelt på kundegruppe 2019 og 2022.

Salgskanaler

86 prosent av omsetningen gikk via mobilapp i 2022. 10,6 prosent av salget skjedde om bord, 2,8 prosent på billettutsalg og 0,55 prosent i nettbutikk. Nettbutikken blir lagt ned 1. februar 2023.

Billettkontroll

Billettkontroll

I 2022 ble det gjennomført 902 kontroller. Dette er noe færre enn året før og i forhold til et normalår. Nye smitteverntiltak i første kvartal 2022 gjorde at vi i denne perioden ikke kunne gjennomføre kontroller. I tillegg ble flere av vekterne selv smittet, og kunne ikke gjennomføre kontroller.

Totalt ble 14 921 reisende kontrollert, og 148 ble ilagt tilleggsavgift. Snikprosenten endte dermed på 0,99, som er det laveste vi har hatt på flere år. Nye kontrollører og opplæring av disse er noe av årsaken til at det ble ilagt får gebyrer.

Bylinjene i Drammen har tidligere vært åpne for påstigning bak med mobilbillett, som førte til at flere valgte å ikke kjøpe billett. I dag må alle passasjerer gå på foran og vise billett til sjåføren. Dette gir naturlig nok en lavere snikprosent.

I løpet av året som har gått, har Kollektivtrafikkforeningen jobbet for at billettkontrollører som ikke er ansatt i kollektivselskapet skal få tilbake retten til tilbakehold av passasjerer som ikke har kjøpt billett, etter dette ble vedtatt fjernet. Dette arbeidet er ikke avsluttet.

Det er Securitas som gjennomfører billettkontroll for Brakar etter anbudskonkurranse.

År Kontroller Kontrollerte Tilleggsavgift Prosent snik
2022 902 14 921 148 0,99%
2021 1 390 17 705 1 016 5,7%
2020 427 6 528 349 5,3%
2019 1 651 29 630 1 620 5,4%
2018 1 266 23 580 623 2,6%
2017 581 12 641 158 1,2%
2016 322 6 712 60 0,9%