Elbuss-hallingdal
kapittel 1

Mål og strategier

Brakar har en tydelig visjon som legges til grunn for arbeidet vi gjør:

Reiser til beste for mennesker, samfunn og miljø.


Vi skal legge til rette for at mennesker enkelt kan reise dit de vil og bidra til at lokalsamfunn fungerer – og vi skal gjøre det på en måte som belaster miljøet minst mulig.

Buss-langs-elva

Brakars strategiplan 2022-2025

Endringene skjer raskere enn før. Derfor har vi definert et målbilde med en kortere horisont som vi kan styre etter, i stedet for en mer langsiktig, tradisjonell strategi.

Vi har prioritert noen konkrete områder hvor vil vi sette inn tiltak de nærmeste to årene for å ta oss i retning av dette målbildet. Når denne toårs-etappen er ferdig, evaluerer vi og lager en ny plan som tar oss enda nærmere, før vi reviderer selve målbildet.

Slik sikrer vi at mål og tiltak er tilpasset de behov og rammebetingelser som til enhver tid gjelder. Til beste for de som reiser, for byene og bygdene i distriktet vårt og for klimaet.

Viken har definert tre hovedstrategier for bærekraftig mobilitet i fylket, som også førende for Brakars virksomhet:

  • Vektlegge oppfølging av drift, investering og arbeidsoppdrag: Vi må utnytte potensialet innen omstilling, innovasjon, ny teknologi og samarbeid for å nå målet om bærekraftig mobilitet i tråd med planetens tålegrenser.
  • Rett innsats på rett sted: Vi må tilpasse innsatsen til de lokale forholdene.
  • Mer mobilitet for pengene: Vi skal nå målene på en kostnadseffektiv måte, enten målet er knyttet til velferdsmessige forbedringer, samfunnsøkonomi eller miljømessige gevinster.

Les hele strategiplanen.

Bærekraft

Våre mål

Ved utgangen av 2025 skal vi ha nådd følgende mål:

  • Passasjertall: Vi har vunnet tilbake kunder etter pandemien slik at vi har like mange reiser som i 2019.
  • Kundetilfredshet: Vi har økt kundetilfredsheten for Brakars reisende fra 89 prosent til 92 prosent.
  • Fotavtrykk: Vi har økt andel utslippsfri trafikk til 75 prosent av kjørte rutekilometer, og redusert Co2-utslippene med 80 prosent fra 2020.
  • Effektiv drift: Våre kostnader per rutekilometer holder seg på 2021-nivå, og vår interne drift skal ikke gi behov for økte tilskudd.