Nøkkeltall-illustrasjon
kapittel 2

Nøkkeltall

Tall i parentes = 2021

Antall reiser
11,2 millioner (9,1)
Antall reiser i Buskerudbyen
9,3 millioner (7,5)
Reiser med tog i Buskerud
5,4 millioner (3,9)
Omsetning
821 millioner kroner (754)
Billettinntekter
163 millioner kroner (106)
Tilskudd
473 millioner kroner (462)
Tilskudd pr reise
51 kroner (51)
Kostnad pr reise
73 kroner (71,97)
CO2-ekv. personkilometer
58g (95g)
Kundetilfredshet
87 % (88 %)