Terje
Reiser til beste for mennesker, samfunn og miljø

Leder har ordet

I 21 måneder, fra 12. mars 2020 til 12. februar 2022, hadde vi forskriftsfestede covid-tiltak i Norge. Tiltak som i større eller mindre ga redusert bevegelsesfrihet til folk flest. Fra å oppfordre folk til å reise med oss, ble kommunikasjonen snudd til at man skulle unngå å reise sammen med andre på bussen.

Det er derfor positive nyheter at kundene nesten er tilbake som før pandemien når vi ser på utviklingen de siste månedene. Prognosene og frykten for et trafikkbortfall på 10-15 prosent har heldigvis ikke slått til. Vi reiser fortsatt sammen, og det er gledelig at mange har vendt tilbake til kollektivtrafikken. Vi ser at i enkelte områder er antall reiser de siste månedene i 2022 på nivå med 2019.

Kundene har likevel fått endrede reisevaner. Flere er på hjemmekontor 1-2 dager i uken, og bilparken har økt. Flere biler og overgangen til elektriske biler gjør at konkurranse fra biltrafikken vil øke de neste årene. Elektriske biler er både billigere å eie og å kjøre. Skal kollektivtrafikken ta markedsandeler må tilbudet stadig utvikles, og fremkommeligheten på veiene må bli bedre.

Under pandemien har Viken fylkeskommune, samt bidrag fra staten, sørget for at inntektstapet i kollektivtrafikken er blitt kompensert og vi har kunnet opprettholde tilbudet. Uten denne innsastsen ville tilbudet i dag vært sterkt redusert, og gitt oss et dårlige utgangspunkt for å vinne kundene tilbake.

Vårt mål er at det skal gå en buss hvert 7,5 minutt mellom Åssiden og det nye sykehuset på de travleste tidene i døgnet. Tilbudet skal gå så ofte at man ikke trenger å forholde seg til rutetider.

Russlands invasjon av Ukrainia og leveringsutfordringene som etterfulgte, har gitt en kostnadsvekst på nær 20 prosent siden 2020. Denne kostnadsveksten skaper utfordringer med å opprettholde og øke tilbudet i 2023 og 2024. Oppgaven for Brakar blir å tilpasse tilbudet slik at vi kan tilby kapasitetssterk kollektivtrafikk der det er store reisestrømmer. Det blir fortsatt en kjerneoppgave å gi god skoleskyss med buss og drosje slik at foreldre kan være trygge på at barn bli ivaretatt på skoleveien.

En viktig satsing i Buskerudbyen og for Brakar er å få et godt mobilitetstilbud til det nye sykehuset. Vårt mål er at det skal gå en buss hvert 7,5 minutt mellom Åssiden og det nye sykehuset på de travleste tidene i døgnet. Tilbudet skal gå så ofte at man ikke trenger å forholde seg til rutetider. Målet er at flest mulig reiser kollektivt, sykler, bruker sparkesykkel eller samkjører til det nye sykehuset.

Brakar vil fortsette satsing på å redusere utslippene av klimagasser. Sommeren 2023 blir vår første utslippsfrie kontrakt satt i drift.

Sømløse reiser mellom transportmidler og over fylkesgrenser er et like viktig kundebehov også når vi igjen blir Buskerud, Akershus og Østfold. For å løse dette må det bli et spleiselag mellom stat, fylke og Oslo kommune.

Brakar vil fortsette satsing på å redusere utslippene av klimagasser. Sommeren 2023 blir vår første utslippsfrie kontrakt satt i drift. Midtfylket vil bli kjørt med elektriske busser i Kongsberg, Numedal, Krødsherad og Modum. I anbudene for Drammensområdet og på Ringerike vil det bli stilt krav som sikre utslippsfri trafikk.

Det betyr at Brakar vil fortsette arbeidet med å levere reiser til beste for mennesker, samfunn og miljø.