Ordforer_Kari_Anne_Sand_i_Kongsberg_kommune_tester_elbysykkel_BRK_00937
kapittel 9

Andre mobilitetstilbud

Brakar er en mobilitetsaktør som skal bidra til sømløse reiser mellom ulike transportmidler. I tillegg til vanlig rutebuss, har Brakar i 2022 tilbudt reise med elektrisk bysykkel, selvkjørende buss og bestillingstjenestene Brakar Fleks og HentMeg.

Bysykkel

Elbysykkel i Buskerudbyen

Elbysykkeltilbudet i Buskerudbyen ble etablert i Kongsberg og Lier høsten 2021. Tilbudet er basert på faste ladestasjoner/virtuelle parkeringsplasser. Det er ca. 80 sykler i drift totalt i de to kommunene.

Det ble foretatt 5 614 turer i Kongsberg og Lier i 2022. Antall turer i 2021 var 959. De fleste av turene skjedde i Kongsberg, hvor det ble gjennomført 4 519 turer, mens det i Lier ble det gjennomfør 1 095 turer.

Den mest trafikkerte strekningen var Kongsberg knutepunkt-Rådhuset/Krona i Kongsberg og Lier togstasjon-Kjellstad næringspark i Lier.

September var den beste måneden i både Kongsberg og Lier med henholdsvis 786 og 255 turer.

Høsten 2022 ble det etablert flere lokasjoner for syklene både i Lier og Kongsberg, noe som sannsynligvis har bidratt til veksten. Flere av stasjonene er virtuelle parkeringsplasser hvor sykkelen kan parkeres uten å sette den i ladestativ.

Halvparten av syklene er i drift på vintertid da syklene utstyres med piggdekk.

Bysykkeltilbudet driftes av Brakar og er tilgjengelig for kjøp i appen Brakar Billett. Kunder som har aktiv kollektivbillett i appen får rabatt på bysykkel.

Skjermbilde-2023-04-17-kl.-15.28.18
Selvkjorende

Selvkjørende buss i Drammen

I august 2021 startet Brakar en ny selvkjørende busslinje midt i Drammen sentrum. Drammen som et storbyområde gir muligheter både for å teste ut samspillet for selvkjørende buss i et mer komplekst trafikkbilde, og for å få et tydelig fokus på fremtidens mobilitetsløsninger.

Bussen komplementerer de andre busstilbudene i byen og bidrar til at kollektivtilbudet blir mer tilgjengelig. Med denne bussen kommer vi tettere på bylivet, og kan knytte kjøpesenteret CC til sentrum. På kollektivknutepunktet Bragernes torg er det enkelt med overgang til / fra andre busser.

Bussen er programmert til å følge en angitt rute, og er utstyrt med en rekke sensorer der det brukes både radar- og laserteknologi. Hele området rundt bussen blir løpende skannet. Hvis en gående, en syklist, en ball eller et annet kjøretøy kommer for nært, vil bussen stanse.

Prøveprosjektet er et samarbeid mellom Brakar, Applied Autonomy, Vy og Drammen kommune, og finansieres av Brakar med støtte fra Buskerudbyen. Ambisjonen er at prosjektet skal løpe frem til sommeren 2023.

Hentmeg

HentMeg – prøveprosjekt med fleksibelt bestillingstilbud

HentMeg er en innovativ bestillingsløsning, som først ble lansert i Rogaland av kollektivselskapet Kolumbus. Brakar har fått bruke samme merkevare og avanserte programvare for å tilby løsningen for første gang i et byområde – i Kongsberg høsten 2019.

Målet med HentMeg er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. I bakgrunnen lager et IT-system ruter ut fra bestillingene slik at det blir mest mulig samkjøring og effektiv kjøring. I januar 2021 ble løsningen utvidet til å dekke et større område i Kongsberg og integrert i det lokale kollektivtilbudet.

Det som er spesielt med HentMeg i forhold til en vanlig rutebuss er:

  • Brukerstyrt bestilling av henting via telefon eller nettside
  • Individuelt tilpasset trasé
  • Geografisk begrensning av tjenesten for å få til god samkjøring og koordinering med andre kollektivtilbud
  • Ordinær betaling som for andre bybusstilbud
  • HentMeg-opplegg utenom rush og ordinære rutebusser i rush
  • Et baksystem som planlegger for mest mulig samkjøring og effektiv kjøring.

HentMeg som konsept er eid av Kolumbus i Rogaland. Datasystemene er levert av teknologiselskapene Geta og SpareLabs.

Fleks

Brakar Fleks Gol sentrum

I september 2020 ble Brakar Fleks Gol sentrum lansert. Prosjektet ble avsluttet i juni 2022. Brakar Fleks Gol sentrum er tilsvarende HentMeg et dynamisk bestillingstilbud. Den store forskjellen er at dette var et prøveprosjekt i et distriktsområde. Gol ble valgt som prøveområde siden det er et viktig knutepunkt i Hallingdal.

Her kunne kunden kunne reise til og fra alle holdeplasser i Gol sentrum utenom rush, ved å bestille buss i en egen app. Det var ingen faste avgangstider. I tillegg til Brakars vanlige holdeplasser var det lagt inn flere ekstra "virtuelle" holdeplasser for dette. Dette var umerkede holdeplasser som kunden bare kunne se og velge i appen eller på brakar.no.

Gjennom prosjektet har Brakar fått viktig læring om hvordan og hvor en slik mobilitetsløsning kan brukes for å øke kundetilfredsheten. De få kundene som brukte tjenesten var veldig fornøyde med det fleksible opplegget. Flere av dem hadde ikke tilgang til egen bil og opplevde dermed økt mobilitet med dette tilbudet. Dette var spesielt merkbart i den største kundegruppen, som var eldre damer.

Prosjektet ble finansiert av Viken Fylkeskommune og ble gjennomført av Brakar i samarbeid med Gol kommune, Vy og GoMobile.